2019

Bilans.pdf
Rachunek zysków i strat.pdf
Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
Tabela nr 1-15.pdf
Uzupełniajaca informacja do Tabeli nr 3.pdf
Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

2018

Bilans.pdf
Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
Rachunek zysków i strat.pdf
Tabela nr 1-15.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
Informacja uzupełniająca do tabeli nr 3.pdf