SPRAWOZDANIE 2021

Bilans.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
Rachunek zysków i strat.pdf
Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

SPRAWOZDANIE 2020


Bilans.pdf
Rachunek zysków i strat.pdf
Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
Tabela nr 1-15.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
Informacja uzupełniająca do tabeli nr 3.pdf