PRACOWNICY


WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla pracowników (emeryta, rencisty) i dzieci
dostępny na stronie internetowej szkoły
http://www.zsp2wroclaw.pl/
lub w płacach pok. 13.
Wypełniony wniosek, oświadczenie o dochodach wraz z kserem legitymacji (w przypadku dofinansowania na dziecko)
należy złożyć do płac pok. 13 do dnia 07.06.2022r.

Wniosek_o_dofinansowanie_wypoczynku_letniego.pdf
Informacja___urlop_na_żadanie.pdf
Wniosek_o_urlop_wypoczynkowy.pdf
Wniosek_o_urlop_bezpłatny.pdf
Refundacja_biletów.pdf
Zapomoga_socjalna_losowa.pdf