DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU DLA PRACOWNIKA I DZIECI

W RAMACH ZFŚS

  

Szanowni Państwo!

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dla pracownika (emeryta, rencisty) i dzieci można pobrać w sekretariacie placówki lub z załącznika umieszczonego poniżej.

Wypełnione wnioski należy składać osobiście lub drogą elektroniczną na adres         e-mail: sekretariat.zsp02@wroclawskaedukacja.pl do dnia 28 maja 2021 r.

Wniosek_o_dofinansowanie_wypoczynku_letniego.pdf
Informacja___urlop_na_żadanie.pdf
Wniosek_o_urlop_wypoczynkowy.pdf
Wniosek_o_urlop_bezpłatny.pdf
Refundacja_biletów.pdf
Zapomoga_socjalna_losowa.pdf