2015/2016 Galeria 1

Wycieczka integracyjna klas 1 w dniu 19 października

Rajd Jesienny - "Pożegnanie lata"

Dzień Sportu

V Dolnośląska Konferencja Ekologiczna

SUKCES NASZEJ SZKOŁY W DZIAŁANIACH EKOLOGICZNYCH

        W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo -  parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej. Jej organizatorem był Dolnośląski Kurator Oświaty, a honorowy patronat nad przedsięwzięciem  objął Wojewoda Dolnośląski. W konferencji udział wzięła Pani Dyrektor Renata Działa z koordynatorem zespołu ds. ekologii i turystyki Elżbietą Kryś oraz uczennicami klasy 6a: Julią Żółtą i Gabrielą Prokop. 

             W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej tj. Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Ligi Ochrony Przyrody, Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Gospodarzem obiektu reprezentującym Uniwersytet Przyrodniczy był pan prof. dr. hab. Andrzej Drabiński prorektor ds. rozwoju uczelni.

             Uroczystość otworzyła p. Małgorzata Sandecka, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, która podziękowała nauczycielom i uczniom za aktywność na rzecz środowiska naturalnego.

            W  ekologiczny nastrój uczestników konferencji wprowadziła pani Bogusława Bogucka – honorowy profesor oświaty zarazem kierownik filii w Jeleniej Górze Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, która przedstawiła w nietypowy sposób zagadnienie pod hasłem „Ziemia dla wszystkich, czyli dla kogo?”

            Po wykładzie nastąpił czas, by uhonorować placówki zawyróżniającą działalność w ramach V edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

Nasza szkoła, jako jedyna z Wrocławia otrzymała w/w wyróżnienie za realizację projektu  pod hasłem: „Tropimy wysypiska dla dobra środowiska”.

          Przyznano nam także Certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój za systematyczną pracę i  inicjatywy prośrodowiskowe podejmowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

         Wyróżnienie, Certyfikat i nagrodę w postaci pięknie wydanego albumu o zwierzętach odebrała wraz z uczennicami klasy 6a, Pani Dyrektor Renata Działa.

         Po obradach wszyscy uczestnicy konferencji zaproszeni byli na poczęstunek oraz na spacer ścieżką przyrodniczo-edukacyjną, wśród okazałych drzew i krzewów pawłowickiego arboretum.

 Elżbieta Kryś - Lider zespołu ds. ekologii i turystyki

Dni Nauki

Klasa 3a i 3b na "Zielonej szkole" w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krośnicach