Koło turystyczne

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA TURYSTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS 4 - 8

Turystyka ma bardzo duże znaczenie w zakresie edukacji ekologicznej, zdrowotnej i regionalnej. Służy kształtowaniu prawidłowych postaw i nawyków. Różnorodne formy spotkań i wypraw turystycznych pozwalają na przekazywanie wiedzy w zupełnie odmiennych warunkach. Turystyka wyzwala w uczniach aktywność, ułatwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, kształtuje pozytywne cechy charakteru. Działalność koła turystycznego jest zatem elementem uzupełniającym edukację ucznia w szkole. Program został przygotowany z myślą o realizacji treści edukacyjnych związanych z poznaniem przez naszych uczniów najbliższej okolicy. Celem programu jest przybliżenie uczniom znajomości własnego regionu, a także rozwijanie wśród członków koła zainteresowań krajoznawczych i turystycznych. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane poprzez bezpośrednie działanie, tj. turystykę z jednoczesnym zdobywaniem odznak turystycznych.

Do zobaczenia na szlaku

Elżbieta Kryś

Opiekun Szkolnego Koła Turystycznego

NA SZLAKU w roku szkolnym 2019/2020

Zimowe weekendy w Ogrodzie Botanicznym

MUZEUM PRZYRODNICZE


51 Jesienny Rajd dla dzieci ze Szkół Podstawowych organizowany przez Klub Piechurów "PERPEDES"

NA SZLAKU w roku szkolnym 2018/2019


SPOTKANIE Z LEŚNIKAMI W HYDROPOLIS


Centrum Nauki Keplera w Zielonej GórzeMuzeum Regionalne w Jaworze.


Muzeum Dawnego Kupiectwa, Kościół Pokoju w Świdnicy


Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

49 Jesienny Rajd dla dzieci Szkół Podstawowych organizowany przez Klub Piechurów "Perpedes" Oddziału Wrocławskiego PTTK


NA SZLAKU w roku szkolnym 2017/2018


Zamek w Mosznej i ZOO w Opolu

Koło turystyczne i historyczne w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Zdobyliśmy odznakę KORONA WROCŁAWIA

Wędrówka po Górach Izerskich

NA SZLAKU w roku szkolnym 2016/2017

W Harrachovie

Na zamku CHOJNIK i w Hucie Szkła Kryształowego "Julia"

W zagrodzie edukacyjnej w Dobkowie

OSTRZYCA PROBOSZCZOWICKA

W Parku Krajobrazowym Dolina Bobru i Kowalowych Skałach 

Przełęcz Karkonoska