Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2  

W skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jerzego Kukuczki

Przedszkole nr 84

54-130 Wrocław

ul. E. Horbaczewskiego 61

----------------------------------------------------------

Dyżur dyrektora w październiku:
01-12 X - urlop wypoczynkowy
23 X 15.00-17.00

Dyżur  wicedyrektora w październiku:

09 X 15.00-17.00

23 X 15.00-17.00