Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2  

W skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jerzego Kukuczki

Przedszkole nr 84

54-130 Wrocław

ul. E. Horbaczewskiego 61

----------------------------------------------------------

Dyżur dyrektora w styczniu:
3 I 15.00-16.30
10 I 15.00-16.30

Dyżur  wicedyrektora w styczniu:

3 I 15.00-16.30
10 I 15.00-17.00