Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2  

W skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jerzego Kukuczki

Przedszkole nr 84

54-130 Wrocław

ul. E. Horbaczewskiego 61

----------------------------------------------------------

Dyżur dyrektora w grudniu:
13 XI 15.00-17.00
18 XI 15.00-17.00

Dyżur  wicedyrektora w grudniu:

13 XI 15.00-17.00
18 XI 15.00-17.00