Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2  

W skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jerzego Kukuczki

Przedszkole nr 84

54-130 Wrocław

ul. E. Horbaczewskiego 61

----------------------------------------------------------

Dyżur dyrektora:
9 IV 15.00-17,00

Dyżur  wicedyrektora:

9 IV 15.00-17,00