Procedura_bezpieczeństwa_w_przedszkolu (2).pdf
Zgoda_na_pomiar_temperatury.pdf
Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka.pdf
Procedura_przyprowadzania_i_odbioru_dziecka .pdf
Upoważnienie_do_odbioru_dziecka.pdf
Procedura_szybkiej_ścieżki_komunikacji_z_rodzicami (2).pdf
Procedura_korzystania_ze_świeżego_powietrza (2).pdf
Procedura_na_wypadek_podejrzenia_zakażenia.pdf