Na prośbę Rodziców odpłatność za przedszkole pobierana jest w formie bezgotówkowej na numer konta:

PKO BP 88 1020 5226 0000 6402 0416 9298

W opisie przelewu należy wpisać:

- imię, nazwisko dziecka,

- grupę do której uczęszcza


Adaptacja dziecka w przedszkolu

 Wiążą się zazwyczaj z zachwianiem poczucia bezpieczeństwa – dziecko boi się nie tylko tego, co go spotka, ale przede wszystkim tego, że mama nie wróci.

 Dlatego dobrze jest przez pierwsze dni zabierać dziecko nieco wcześniej, jeśli jest to możliwe – po obiedzie, jeśli nie – zaraz po podwieczorku.

 Wszystkie dzieci przystosowują się do nowych sytuacji, ale ten okres może być różny
w zależności od nastawienia rodziców i dziecka do instytucji, jaką jest przedszkole.

Czego rodzice robić nie powinni…

 Straszyć dziecko przedszkolem.

 Zaglądać po pożegnaniu do sali, by sprawdzić, czy dziecko się bawi.

 Dzwonić do przedszkola z pytaniem, jak radzi sobie ich pociecha.

 Poddawać się

Pierwsze dni w przedszkolu

 Drodzy Rodzice!    W miarę możliwości bądźmy spokojni i zdecydowani – nasz niepokój może udzielić się dziecku.

 Dajmy dziecku ukochaną maskotkę w rękę.

 Powiedzmy dziecku, kiedy i kto po nie przyjdzie, zapewnijmy o naszej miłości.

 Pożegnajmy się z dzieckiem już w szatni, szybko
i bez łez.

 Przyjdźmy po dziecko punktualnie i wręczmy mu mały prezent z okazji zostania przedszkolakiem.

 Chwalmy dziecko za jego dzielność i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji.

Sposoby przygotowania dziecka do przedszkola

 Czytanie opowiadań, w których bohaterowie chodzą do przedszkola.

 Rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola.

 Opowieści rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola

 Uświadomienie dziecku zalet przedszkola.

 Poinformowanie dziecka, dlaczego będzie chodzić do przedszkola.

 Wspólne kupowanie wyprawki dla przyszłego przedszkolaka.

 Ćwiczenie z dzieckiem samoobsługi.

 Podejmować próby pozostawienia dziecka na określony czas
z innym opiekunem niż mama.

Dziecko powinno być przygotowywane stopniowo.

Nie róbmy wszystkiego na raz!

Rozciągnijmy ten proces w czasie, aby dziecko mogło oswoić się
z myślą o tym, że pójdzie do przedszkola.