Dziecko w przedszkolu

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.pdf
DRUK - podanie o wydanie informacji o dziecku - przedszkole.pdf
DRUK - prośba o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do przedszkola.pdf
DRUK - wniosek o odroczenie dziecka.pdf
DRUK wniosek o wypisanie dziecka z przedszkola.pdf

Zapisanie dziecka do przedszkola (w trakcie roku szkolnego)

DRUK - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (na zwolnione miejsce).pdf
DRUK - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (w trakcie roku szkolnego).pdf
Karta zapisu dziecka do przedszkola.pdf