AKTUALNOŚCI


Zebranie dla rodziców naszych przedszkolaków

Szanowni Państwo !

        Serdecznie zapraszamy na pierwsze zebranie w naszym przedszkolu, które odbędzie się w czwartek 8 września 2022 r.. Rozpocznie się ono o godzinie 17.00,
w Forum Szkoły, wspólnym spotkaniem wszystkich Państwa z nowym wicedyrektorem ds. przedszkola.

Następnie, udacie się Państwo na indywidualne spotkania z wychowawcami,
w poszczególnych grupach przedszkolnych, w wyznaczonych salach.

 

Do miłego zobaczenia !


Informacja dla rodziców przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 Szanowni Państwo !

W czwartek 01.09.2022 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. W związku z tym prosimy o wypełnienie, podpisanie i przekazanie drogą elektroniczną lub osobiście do placówki dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia roku szkolnego w przedszkolu. Należą do nich:

1. karta danych osobowych,

2. deklaracja pobytu dziecka,

3. upoważnienie do odbioru dziecka,

4. oświadczenie rodzica i zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

5. wniosek o zwolnienie z opłaty dla rodziców posiadających troje lub więcej dzieci.

 

Dokumenty złożone przez Państwo służą aktualizacji danych w systemach ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

Wszystkie dokumenty złożone w ubiegłym roku tracą moc i przechodzą do archiwum placówki.

Wypełnione i podpisane na nowy rok szkolny dokumenty można przesłać na adres e-mail: sekretariat.zsp02@wroclawskaedukacja.pl lub przynieść do przedszkola i pozostawić
w wyznaczonym miejscu. Terminy dostarczania dokumentów: 30.08.2022 r. i 31.08.2022 r.

 

            Dzieci do przedszkola można przyprowadzać od 6.30 do 8.15. Spóźnienie dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 71 798 69 25 do 8.15.

Dziecko z przedszkola można odebrać od 14.30 do 17.30. Wcześniejszy odbiór dziecka należy zgłosić dzwoniąc na wyżej podany numer telefonu.

 

Informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu (dotyczy dzieci 3-letnich), znajdą Państwo w zakładce „Rodzice w przedszkolu” – „Inne informacje”.

 

Pozostałe informacje zostaną Państwu przekazane na spotkaniach z rodzicami, których termin będzie podany w późniejszym czasie.

 

Życzymy radosnego i twórczego nowego roku szkolnego w naszym przedszkolu.


 

Wniosek o zwolnienie z opłat przedszkole 2022.2023.pdf
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 2022.2023.pdf
UPOWAŻNIENIE - odbiór dziecka - przedszkole 2022.2023.pdf
Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu 2022.2023.pdf
DANE OSOBOWE przedszkole 2022.2023.pdf