Grafik pracy oddziałów przedszkolnych od 21 września.pdf
Ogłoszenie_dla_rodziców___strona_.pdf
Deklaracja_pobytu_dziecka_w_przedszkolu..pdf
Wniosek_dla_rodzin_wielodzietnych.pdf
Oświadczenie_RODO.pdf
Procedura_przyprowadzania_i_odbioru_dziecka (1).pdf
Zgoda_na_pomiar_temperatury (1).pdf
Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka (1).pdf
Upoważnienie_do_odbioru_dziecka (1).pdf
Wyprawka_dla_trzylatka.pdf