AKTUALNOŚCI


OPIEKA - WAKACJE 2022

Procedura - system opieki wakacyjnej 2021 - 2022.pdf
zalącznik nr 1.pdf
załącznik nr 2.pdf


REKRUTACJA 2022/2023

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola - 6-latki 2022.2023.pdf
Lista kandydatów przyjętych do przedszkola - 5-latki 2022.2023.pdf
Lista kandydatów przyjętych do przedszkola - 4-latki 2022.2023.pdf
Lista kandydatów przyjętych do przedszkola - 3-latki 2022.2023.pdf
Lista kandydatów nieprzyjętych do przedszkola - 6-latki 2022.2023.pdf
Lista kandydatów nieprzyjętych do przedszkola - 5-latki 2022.2023.pdf
Lista kandydatów nieprzyjętych do przedszkola - 4-latki 2022.2023.pdf
Lista kandydatów nieprzyjętych do przedszkola - 3-latki 2022.2023.pdf
Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022.2023.pdf
Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022.2023.pdf


REKRUTACJA 2022/2023

PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf
rekrutacja.pdf
Zasady rekrutacji do klas pierwszych 2022-2023.pdf

Szanowni Państwo, jeżeli chcecie aby Wasze dziecko od września uczyło się w szkole spoza obwodu nie wypełniajcie zgłoszenia w okresie 16-22 luty tylko weźcie udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, która odbędzie się 10 marca. Rodzic kandydata wypełnia wówczas wniosek wskazując 2 szkoły spoza obwodu oraz szkołę obwodową (w której ma zagwarantowane miejsce) na ostatnim miejscu.

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

 W obecnej sytuacji wszelkie kontakty z Państwem (zebrania, konsultacje) odbywać się będą w formie zdalnej. Korzystać będziemy w tym celu z platformy Microsoft Teams. Microsoft Office 365 oferuje nam też dostęp do innych aplikacji z pakietu Office. Każdy z Państwa otrzymuje indywidualny login (adres e-mail) oraz hasło (jednorazowe, trzeba je będzie zmienić przy pierwszym logowaniu, system podpowie kiedy). Logują się Państwo na stronie Microsoft:

 https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365

 Po zalogowaniu się otrzymają Państwo dostęp do wszystkich aplikacji. Kontaktować będziemy się poprzez aplikację Teams. Szczegółowe informacje o tej aplikacji znajdą Państwo poniżej. Na razie proszę o zalogowanie się na platformie i sprawdzenie poprawności działania konta.

 Przesyłamy także link do filmiku instruktażowego, dotyczącego pierwszego logowania i ustawienia konta:

 https://www.youtube.com/watch?v=nJxyQKpFCY4

 

 Poniżej krótka instrukcja, która pomoże Państwu kontaktować się z nauczycielami poprzez aplikację MS Teams. Przedstawione zostały tutaj najważniejsze funkcje, które potrzebne będą podczas najbliższego spotkania. 

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem w środę, tj. 01.09.2021 r. nowego roku szkolnego, w dniach 30 i 31 sierpnia 2021 r. oczekujemy na dokumenty, które są niezbędne do rozpoczęcia roku szkolnego w przedszkolu. Należą do nich: oświadczenie rodzica, deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu, zgoda na wizerunek dziecka oraz upoważnienie do odbioru dla osób innych niż rodzice, a także wniosek o zwolnienie z opłaty dla rodziców posiadających 3 lub więcej dzieci i karta z danymi osobowymi. Wszystkie dokumenty pozwolą nam zaktualizować Państwa dane w systemach ułatwiających nam prawidłowe funkcjonowanie.

Wszystkie dokumenty złożone przez Państwa w roku ubiegłym, tracą moc i przechodzą do archiwum placówki.

Wypełnione i podpisane na nowy rok dokumenty można przesłać na adres e-mail: sekretariat.zsp02@wroclawskaedukacja.pl  lub przynieść do przedszkola i pozostawić w przygotowanym pojemniku.

Jednocześnie informujemy, że w związku z pandemią COVID-19 przepisy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych nie uległy zmianie. W dalszym ciągu rekomendowane są ograniczone kontakty rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi. Dlatego też nadal funkcjonujemy zgodnie z procedurami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19. Wszystkim rodzicom i opiekunom przypominamy zatem o godzinach przyprowadzania dzieci do placówki (6.30-8.15), zachowaniu dystansu i konieczności noszenia maseczki w części wspólnej. Rodzice nie wchodzą do przedszkola, a przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się podobnie jak przed wakacjami.

Wyjątek we wrześniu, stanowią rodzice nowych wychowanków, którzy w wyjątkowej sytuacji mogą wejść wyłącznie do szatni zgodnie z reżimem sanitarnym tj.: w maseczce, po zdezynfekowaniu rąk. W boksie grupy nie może być jednak więcej niż 2 rodziców + dziecko.

Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Państwa zrozumienie i cierpliwość, które wszystkim ułatwią codzienne funkcjonowanie.


Instrukcja - Teams - przedszkole.pdf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lista kandydatów nieprzyjętych do przedszkola - 6-latki 2022.2023.pdf