01-03 07.pdf
20-24 07.pdf
27-31 07.pdf
03-07 08.pdf
10-14 08.pdf
17-21 08.pdf
24-28 08.pdf
31 08.pdf
Procedura_dla_rodziców_w_zakresie_systemu_opieki_wakacyjnej.pdf
Deklaracja_korzystania_w_okresie_wakacyjnym_z_P_84.pdf
Zarządzenie_Prezydenta_Wrocławia.pdf
załączniki_do_zarządzenia_Prezydenta_Wrocławia.pdf
Procedura_bezpieczeństwa_w_przedszkolu.pdf
Wykaz_numerów_telefonów.pdf
Procedura_przyprowadzania_i_odbioru_dziecka .pdf
Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka.pdf
Wniosek_o_zapisanie_dziecka_na_zajęcia_opiekuńcze.pdf
Upoważnienie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkola.pdf
Procedura_przebywania_dzieci_na_świeżym_powietrzu.pdf
Procedura_szybkiej_ścieżki_komunikacji_z_rodzicami.pdf
Procedura_na_wypadek_podejrzenia_zakażenia .pdf
27-31 07.pdf
27-31 07.pdf