KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Stanowisko/rodzaj prowadzonych zajęć

Adres e-mail

Renata Działa

 

dyrektor ZSP 2

renata.dziala@wroclawskaedukacja.pl

Elżbieta Kryś

wicedyrektor ds. przedszkolnych

 

elzbieta.krys@wroclawskaedukacja.pl 

Elżbieta Śliwa

nauczyciel gr. II

 

elzsli6372@edu.wroclaw.pl

Małgorzata Magierowska

nauczyciel gr. III

 

malmag4564@edu.wroclaw.pl

Marta Poprawa

nauczyciel gr. I

 

marpop2090@edu.wroclaw.pl

Anna Sawuła

nauczyciel gr. IV

 

annsaw6831@edu.wroclaw.pl

Ewelina Łęcka – Bożek

nauczyciel gr. III

 

ewelec0499@edu.wroclaw.pl

Marta Półtorak

nauczyciel gr. V

 

marpol1183@edu.wroclaw.pl

Karolina Sobucka

nauczyciel gr. VI

 

karsob7921@edu.wroclaw.pl

Barbara Pięta

nauczyciel gr. VII

 

barpie0502@edu.wroclaw.pl

Faustyna Czwartek

nauczyciel gr. VII

 

fauczw9421@edu.wroclaw.pl

Marta Falas

nauczyciel gr. VIII

 

marfal4379@edu.wroclaw.pl

Bronisława Kubik

nauczyciel gr. VIII

brokub6109@edu.wroclaw.pl

 

Sylwia Zając

logopeda

 

sylzaj3257@edu.wroclaw.pl