O nas

NASZE PRZEDSZKOLE

 • Wspomaga indywidualny, harmonijny i wielokierunkowy rozwój dziecka;
 • Stwarza warunki do rozwoju samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • Rozwija wrażliwość estetyczną, tworzy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • Zapewnia warunki harmonijnego rozwoju fizycznego, zachowań prozdrowotnych i proekologicznych;
 • Współpracuje ze środowiskiem rodzinnym udzielając fachowej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej dzieciom i rodzicom;
 • Zapewnia dobre warunki, każda grupa ma do dyspozycji dwie sale bogato wyposażenie w środki dydaktyczne, pomoce i zabawki;
 • Posiadamy własną, nowoczesną kuchnię, która przygotowuje smaczne, różnorodne posiłki;
 • Umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej;
 • Zapewnia bezstresowe przejście dziecka z przedszkola do szkoły.

PRACĘ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNĄ WSPOMAGAMY NOWATORSKIMI METODAMI

 • Gimnastyką mózgu dr Paula Dennisona
 • Gimnastyką Weroniki Sherborne
 • Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Pedagogiką zabawy Doroty Dziamskiej
 • Logorytmiką
 • Projekty, kampanie proekologiczne i prozdrowotne

W TROSCE O WIELOKIERUNKOWY ROZWÓJ DZIECI ORAZ PROMOCJĘ PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU NASZE PRZEDSZKOLAKI BIORĄ UDZIAŁ I ODNOSZĄ SUKCESY W:

 • Konkursach plastycznych regionalnych i ogólnopolskich
 • Turniejach wierszy
 • Festiwalach piosenki
 • Przeglądzie teatrzyków
 • Turniejach tańca
 • Festiwalu Tańczących Przedszkolaków
 • Wrocławskich potyczkach matematycznych
 • Konkursach językowych 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30  – 8.15  SCHODZENIE SIĘ DZIECI

8.15  – 8.30  CZYNNOŚCI PORZADKOWE W SALI, PORANNA TOALETA

8.30  – 9.00 ŚNIADANIE

9.00 – 10.00  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

10.00 – 11.30  ZAJĘCIA DOWOLNE. WYJŚCIE NA ŚWIEŻE POWIETRZE

11.30 – 11.45 PRZYGOTOWANIE DO POSIŁKU

11.45 - 12.15 OBIAD (II danie)

12.15 – 13.45

- LEŻAKOWANIE – gr. młodsze,

- WYJŚCIE DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO, PRACA INDYWIDUALNA, ZABAWY DOWOLNE – gr. starsze

13.45 – 14.00 PRZYGOTOWANIE DO POSIŁKU

14.00 – 14.20 OBIAD (zupa + podwieczorek)

14.20 – 17.30 ZABAWY DOWOLNE, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI