O nas

NASZE PRZEDSZKOLE

 • Wspomaga indywidualny, harmonijny i wielokierunkowy rozwój dziecka;
 • Stwarza warunki do rozwoju samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • Rozwija wrażliwość estetyczną, tworzy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • Zapewnia warunki harmonijnego rozwoju fizycznego, zachowań prozdrowotnych i proekologicznych;
 • Współpracuje ze środowiskiem rodzinnym udzielając fachowej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej dzieciom i rodzicom;
 • Zapewnia dobre warunki, każda grupa ma do dyspozycji dwie sale bogato wyposażenie w środki dydaktyczne, pomoce i zabawki;
 • Posiadamy własną, nowoczesną kuchnię, która przygotowuje smaczne, różnorodne posiłki;
 • Umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej;
 • Zapewnia bezstresowe przejście dziecka z przedszkola do szkoły.

PRACĘ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNĄ WSPOMAGAMY NOWATORSKIMI METODAMI

 • Gimnastyką mózgu dr Paula Dennisona
 • Gimnastyką Weroniki Sherborne
 • Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Pedagogiką zabawy Doroty Dziamskiej
 • Logorytmiką
 • Zabawy fundamentalne
 • Projekt : Przedsiębiorczy przedszkolak

W TROSCE O WIELOKIERUNKOWY ROZWÓJ DZIECI ORAZ PROMOCJĘ PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU NASZE PRZEDSZKOLAKI BIORĄ UDZIAŁ I ODNOSZĄ SUKCESY W:

 • Konkursach plastycznych regionalnych i ogólnopolskich
 • Turniejach wierszy
 • Festiwalach piosenki 
 • Przeglądzie teatrzyków
 • Turniejach tańca
 • Festiwalu Tańczących Przedszkolaków
 • Wrocławskich potyczkach matematycznych
 • Konkursach językowych 

DODATKOWO  ODPŁATNIE  PROWADZONE SĄ  PRZEZ  SPECJALISTÓW  ZAJĘCIA:

 • języka angielskiego
 • taneczne
 • ceramiczne
 • ogólnorozwojowe - fizyczne Taekwon-do prowadzone przez Adama Alenowicza 
 • spotkania z muzyką prowadzone przez Tadeusza Nestorowicza - "Dziadka Bacha"

ROZKŁAD  DNIA  W  PRZEDSZKOLU

   6.30 - 8.15            -         schodzenie się dzieci, zabawy i zajęcia indywidualne, zabawy ruchowe

   8.15 - 8.30            -         przygotowanie do śniadania

   8.30 - 9.00            -         śniadanie

  9.00 - 10.00           -         zajęcia obowiązkowe

10.00 - 11.15           -         wyjście na powietrze

11.15 - 11.30           -         przygotowanie do obiadu

11.30 - 12.15           -         obiad

12.15 - 14.00            -        zabawy i zajęcia w sali lub w ogrodzie /leżakowanie/

14.00 - 14.15            -        przygotowanie do podwieczorku

14.15 - 14.30            -        podwieczorek

14.30 - 17.00            -        zajęcia i zabawy w sali i w ogrodzie, praca indywidualna, zabawy integracyjne

14.30 - 17.30            -        odbieranie  dzieci