O nas

NASZE PRZEDSZKOLE

 • Wspomaga indywidualny, harmonijny i wielokierunkowy rozwój dziecka;
 • Stwarza warunki do rozwoju samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • Rozwija wrażliwość estetyczną, tworzy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • Zapewnia warunki harmonijnego rozwoju fizycznego, zachowań prozdrowotnych i proekologicznych;
 • Współpracuje ze środowiskiem rodzinnym udzielając fachowej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej dzieciom i rodzicom;
 • Zapewnia dobre warunki, każda grupa ma do dyspozycji dwie sale bogato wyposażenie w środki dydaktyczne, pomoce i zabawki;
 • Posiadamy własną, nowoczesną kuchnię, która przygotowuje smaczne, różnorodne posiłki;
 • Umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej;
 • Zapewnia bezstresowe przejście dziecka z przedszkola do szkoły.

PRACĘ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNĄ WSPOMAGAMY NOWATORSKIMI METODAMI

 • Gimnastyką mózgu dr Paula Dennisona
 • Gimnastyką Weroniki Sherborne
 • Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Pedagogiką zabawy Doroty Dziamskiej
 • Logorytmiką
 • Zabawy fundamentalne
 • Projekt : Przedsiębiorczy przedszkolak

W TROSCE O WIELOKIERUNKOWY ROZWÓJ DZIECI ORAZ PROMOCJĘ PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU NASZE PRZEDSZKOLAKI BIORĄ UDZIAŁ I ODNOSZĄ SUKCESY W:

 • Konkursach plastycznych regionalnych i ogólnopolskich
 • Turniejach wierszy
 • Festiwalach piosenki 
 • Przeglądzie teatrzyków
 • Turniejach tańca
 • Festiwalu Tańczących Przedszkolaków
 • Wrocławskich potyczkach matematycznych
 • Konkursach językowych 

DODATKOWO  ODPŁATNIE  PROWADZONE SĄ  PRZEZ  SPECJALISTÓW  ZAJĘCIA:

 • języka angielskiego
 • taneczne
 • ceramiczne
 • ogólnorozwojowe - fizyczne Taekwon-do prowadzone przez Adama Alenowicza 
 • spotkania z muzyką prowadzone przez Tadeusza Nestorowicza - "Dziadka Bacha"

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30     – 8.15  SCHODZENIE SIĘ DZIECI

8.15     – 8.30  CZYNNOŚCI PORZADKOWE W SALI, PORANNA TOALETA

8.30     – 9.00 ŚNIADANIE

9.00 – 10.00  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

10.00 – 10.50 ZAJĘCIA DOWOLNE. WYJŚCIE NA ŚWIEŻE POWIETRZE

10.50– 11.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

11.00-11.15 OBIAD (I danie)

11.15 – 11.30 ZABAWY DOWOLNE

11.30 – 11.45 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

11.45 – 12.00 OBIAD (II danie – gr. 5,6,7,8)

12.00 – 12.15 OBIAD (II danie – gr. 1,2,3,4)

12.20– 13.45

- LEŻAKOWANIE – gr. młodsze,

- WYJŚCIE DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO, PRACA INDYWIDUALNA, ZABAWY DOWOLNE – gr. starsze

13.45– 14.00 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

14.00– 14.20 PODWIECZOREK

14.20 – 17.30 ZABAWY DOWOLNE, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI