Projekty przedszkolne i unijne

1. Przyrodnicze azyle                                http://przyrodniczeazyle.pl/

2. Akademia wyobraźni play-doh                http://www.akademia-playdoh.pl/akademiawyobrazni.h...

3. Akademia aquafresh                             http://www.akademia-aquafresh.pl/  rekord tez bijemy :)

4. Akademia misia haribo                           https://www.akademiamisiaharibo.pl/

5. Dzieciaki mleczaki                                  http://dzieciakimleczaki.pl/przedszkolaki

Projekt „Przedsiębiorczy przedszkolak” stanowi element realizowanego przez Miasto Wrocław Programu „Edukacja przedsiębiorczości”.   

Celem Projektu jest tworzenie we Wrocławiu większej ilości mikro, małych i średnich firm – świadomych i konkurencyjnych w warunkach gospodarki rynkowej, jak również promowanie kultury przedsiębiorczości jako pożądanej kompetencji na rynku pracy. Dodatkowym  zadaniem jest wsparcie systemu edukacji poprzez zaproponowanie innowacyjnych narzędzi podnoszenia świadomości finansowej dzieci. Realizowane projekty są ukierunkowane na szeroko pojętą edukację w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii oraz promocję postaw przedsiębiorczych.

 Projektem „Przedsiębiorczy przedszkolak” pragniemy rozpocząć edukację finansową dzieci w wieku przedszkolnym zapraszając je do odkrywania tajemnic pieniądza, tajników udanych i oszczędnych zakupów, dążąc do ukształtowania -  w przyszłości - prawidłowych postaw konsumenta.

Cele ogólne Projektu „Przedsiębiorczy przedszkolak” to:

 • promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
 • zdobywanie wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej,
 • zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego,
 • kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
 • zapoznanie z historią pieniądza.

Cele kierunkowe Projektu „Przedsiębiorczy przedszkolak” to:

 • nabywanie umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania,
 • klasyfikowanie towarów ze względu na ich ważność i przeznaczenie,
 • rozumienie, że ilość pieniędzy jest ograniczona,
  • zdobywanie/utrwalanie wiedzy dotyczącej sklepu, kupowania, zachowania się w sklepach’
 • doskonalenie sprawności ruchowej oraz rozumienia pojęć wysoko – nisko,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej.

Cele operacyjne Projektu „Przedsiębiorczy przedszkolak”

Dziecko:

 • wie, gdzie i w jaki sposób można zrobić zakupy (kiosk, sklep, bazar, internet),
 • wie, czym można zapłacić za zakupy (pieniądz, karta, on-line),
 • zna sposoby gromadzenia pieniędzy (skarbonka, portfel, konto bankowe),
 • zna historię monety (pieniędzy), wie skąd się biorą – za pracę,
 • zna walutę obowiązującą w Polsce,
 • doskonali umiejętność liczenia na konkretach, przelicza, dokłada, odkłada, liczy w zakresie 10,
 • wie, co to jest konto bankowe, cena ...,
 • wie, do czego służy bankomat, kasa fiskalna, bank, paragon, sklep, ...,
 • wie, na czym polega praca: kasjera, bankiera, sprzedawcy, ustawiacza towarów,
 • potrafi odczytywać napisy globalnie (czyta całościowo wyrazy),
 • zna reguły transakcji wymiennej: kupno-sprzedaż,
 • potrafi obserwować,
 • aktywnie uczestniczy w zabawie z innymi dziećmi,
 • jest twórcze,
 • zna zalety oszczędzania,
 • potrafi przestrzegać ustalonych norm i reguł.

ZABAWY  FUNDAMENTALNE

Nasza placówka realizuje zarówno koncepcję  pracy placówki na lata 2009 -2014  jak i program wychowania przedszkolnego KU DZIECKU oscylujące  wokół rozwoju inteligencji wielorakiej H. Gardnera.

Poszerzając ofertę dla wszechstronnego rozwoju dziecięcej inteligencji zarówno w przedszkolu jak i w domu nawiązaliśmy współpracę z  Instytutem  Nowoczesnej Edukacji   przy Instytucie  Geofizyki PAN w Warszawie

  Program Zabaw Fundamentalnych dla dzieci przedszkolnych opracowany przez  wybitne  osobistości  w dziedzinie nauczania XXI wieku będzie stanowić formę pracy z Milusińskimi.

Krótka informacja o autorach:

 • Colin Rose założyciel i prezes angielskiej firmy "Accelerated Learning Systems". Członek organizacji rządowych, współtwórca narodowej sieci ośrodków zajmujących się edukacją rodziców. Członek zarządu Stowarzyszenia pod patronatem rządu brytyjskiego "Kampania na rzecz uczenia się" (Campaign for Learning). Autor książki: "Ucz się szybciej na miarę XXI wieku", twórca programu "Master it Faster", autor programu "Champs" dla uczniów w wieku 10-16 lat.
 • Gordon Dryden jest światowej sławy pisarzem i badaczem procesów uczenia się we wczesnym dzieciństwie, a także producentem telewizyjnym i dziennikarzem. Jest też współautorem książki (z Jeanette Vos) "Rewolucja w uczeniu", która stała się bestsellerem na świecie i także w Polsce

Zabawy FundaMentalne to kompleksowy program wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia.
Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich 
Howarda Gardnera

Program Zabaw FundaMentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków - logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program:

Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa.

Pamiętając, że nie rodzimy się z ustalonym ilorazem inteligencji IQ, uważamy, że każde dziecko ma potencjał i może rozwinąć co najmniej osiem różnych rodzajów inteligencji, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe. Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne sposoby uczenia w taki sposób, aby dziecko mogło się rozwijać wszechstronnie. Dlatego w programie tak duży nacisk położono na rozwój inteligencji wielorakich. Dodatkowym atutem Zabaw FundaMentalnych jest ścisła świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami. Nauczyciel kierując się przewodnikiem przekazuje co tydzień rodzicowi informację, w jakie zabawy należy bawić się z dzieckiem, by wesprzeć jego rozwój i rozwijać określoną inteligencję. Dzięki tak ważnej dla wszystkich współpracy dziecko będzie w maksymalnym stopniu przygotowane do podjęcia nauki w szkole, jak również zbuduje w sobie siłę i odporność psychiczną ułatwiającą radzenie sobie w sytuacjach stresujących.

O programie

„ Zabawy fundamentalne ” to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Program adresowany jest do rodziców i opiekunów, którzy chcą współpracować 
z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.
Niemal 400 propozycji mądrych i zabawnych, logicznie ułożonych zabaw i aktywności, 
w których możecie Państwo razem z dzieckiem po prostu dobrze się bawić, a przy okazji budować stabilne, bogate fundamenty rozwoju malca!


Rodzice znajdą w programie:

 • podstawowe informacje o rozwoju dziecka,
 • radosną zabawę i bliski kontakt z dzieckiem,
 • inspirację i motywację do wspierania dziecka,
 • pewność, że dziecko rozwija się wszechstronnie.

Pedagodzy znajdą w programie ponadto:

 • kompletne narzędzie dydaktyczne,
 • setki scenariuszy zabaw,
 • pomoc w ustalaniu celów edukacyjnych.

Na naukę nigdy nie jest za wcześnie…

       W ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się ok. 50 % zdolności do uczenia się. Następne 30 % rozwija się do 8 roku życia. To oznacza, że Rodzice są najważniejszymi nauczycielami na świecie, a dom (nie szkoła!), jest najważniejszą instytucją naukową.

Dziecko rodzi się z liczbą komórek mózgowych, która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi komórkami. Połączenia te tworzą się w wyniku doświadczeń zdobywanych we wczesnym dzieciństwie. Im bogatsze i bardziej stymulujące środowisko, tym pełniejszy rozwój dziecka.

CELE  PROGRAMU :

 • wszechstronny rozwój
 • poprawa jkości kontaktów
 • szczęście dziecka
 • integracja działań dom-placówka
 • wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcjami
 • indwiualny styl uczenia się

Koordynatorem Zabaw Fundamentalnych jest pani Mariola Kaczmarek. Jeżeli chcielibyście Państwo wraz ze swoim dzieckiem uczestniczyć w zabawach prosimy o kontakt z koordynatorem.

Galeria Przedsiębiorczego Przedszkolaka