Zajęcia dodatkowe

GRAFIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH PRZEDSZKOLA NR 84 OD 01.09.2015

Dni tyg.

Gr I

Gr II

Gr III

Gr IV

Gr V

Gr VI

Gr VII

Gr VIII

Poniedziałek

10.00 – 10.30

Logopedia

9.00 – 9.30

logopedia

9.30 – 10.00

Logopedia

10.30 – 11.00

Logopedia

9.00 – 9.30

Ceramika

9.30 – 10.00

j. angielski

9.00 – 9.30

j. angielski

9.30 – 10.00

Ceramika

10.00 – 10.30Ceramika

10.30 – 11.00

j. angielski

10.00 – 10.30

j. angielski

10.30 – 11.00

Ceramika

Wtorek      

9.00 – 10.00

G. korekcyjna

10.00 – 10.30

j. angielski

9.30 – 10.00

j. angielski

10.00 – 11.00

G. korekcyjna

9.00 – 9.30

J .angielski

10.30 – 11.00

j. angielski

10.00 – 10.30

Logopedia

10.30 – 11.00

Rytmika

12.50 – 13.50

g. korekcyjna

10.00 – 10.30

Rytmika

10.30 – 11.00

Logopedia

9.00 – 9.30

Logopedia

9.30 – 10.00

Rytmika

11.15 – 11.45

g. korekcyjna gr 1

12.15 – 12.45

 g. korekcyjna gr 2

9.00 – 9.30

Rytmika

9.30 – 10.00

Logopedia

Środa        

10.00 – 10.30

Ceramika

10.30 – 11.00

Ceramika

9.00 – 9.30

Ceramika

9.50 – 10.50

G. korekcyjna

9.30 – 10.00

Ceramika

9.00 – 9.30

religia

9.30 – 10.00

Religia

10.00 – 10.30

Religia

10.30 – 11.00

Religia

Czwartek  

9.00 – 9.30

Logopedia

9.30 – 10.00

Logopedia

10.00 – 10.30

Logopedia

9.00 – 10.00

g. korekcyjna

10.30 – 11.00

Logopedia

13.30 – 14.00

Logopedia

10.00 – 11.00

g. korekcyjna

11.15 – 11.45

Logopedia

12.30 – 13.00

Logopedia

12.00 – 12.30

Logopedia

12.30 – 13.30

g. korekcyjna

Piątek   

9.30 – 10.00

Rytmika

9.00 – 9.30

Rytmika

10.00 – 10.30

Rytmika

10.30 – 11.00

Rytmika