Wybór dostawców artykułów spożywczych na rzecz ZSP nr 2 - rozstrzygnięcie postępowania.pdf

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - ZSP2.pdf

Wybór dostawców artykułów spożywczych, na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 we Wrocławiu - Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP

ogl.pdf

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 2 WE WROCŁAWIU - Ogłoszenie o
postępowaniu

SIWZ-ZSP2-2018.pdf

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 2 WE WROCŁAWIU - Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia

formularz oferty.pdf