Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok2021.pdf
wybór oferty.pdf
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
protokół z otwarcia 09.11.2020-1.pdf
Pytania i odpowiedzi 05.11.2020r..pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.11.2020.pdf
Pytania i odpowiedzi 03.11.2020r_.pdf
Ogłoszenie o przetargu.pdf
SIWZ.pdf
SIWZ_ZSP2_26.10.2020_dostawa produktów spożywczych.pdf
Załacznik-nr-2-arkusze-kalkulacyjne-dla-zadania-nr-1_2_3_4_5_6_7_8.pdf
Centralny plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020.pdf