Harmonogram zebrań i konsultacji 

w roku szkolnym 2021/2022

 

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym 2021/2022 zebrania i konsultacje z rodzicami będą odbywać się w formie online z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

 

Zebrania – godzina 18.00

 

Konsultacje – godzina 18.00

 

 

09 września 2021 r.

dla grup 1 - 4

 

 

12 października 2021 r.

dla grup 1 – 4

13 października 2021 r.

dla grup 5 - 8

 

10 września 2021 r.

dla grup 5 - 8

 

 

16 listopada 2021 r.

dla grup 1 – 4

17 listopada 2021 r.

dla grup 5 - 8

 

13 czerwca 2022 r.

dla grup 1 - 4

 

 

14 grudnia 2021 r.

dla grup 1 – 4

15 grudnia 2021 r.

dla grup 5 - 8

 

14 czerwca 2022 r.

dla grup 5 - 8

 

 

18 stycznia 2022 r.

dla grup 1 – 4

19 stycznia 2022

dla grup 5 - 8

 

--------------------------------------------------

 

01 marca 2022 r.

dla grup 1- 4

02 marca 2022

dla grup 5 - 8

 

 

---------------------------------------------------

 

05 kwietnia 2022 r.

dla grup 1 – 4

06 kwietnia 2022 r.

dla grup

5 - 8

 

---------------------------------------------------

 

10 maja 2022 r.

dla grup 1 – 4

11 maja 2022 r

dla grup 5 - 8

 

 

W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość zorganizowania zebrania grupowego w dodatkowym terminie, w formie online na prośbę rodziców lub wychowawców.