KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO


Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

31 stycznia 2022 r. – 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia 2022 r. – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.


Dodatkowy dzień wolny

14 października 2021 r. *

12 listopada 2021 r. *

07 stycznia 2022 r. *

02 maja 2022 r. *

24 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty) *

25 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty) *

26 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty) *

17 czerwca 2022 r. *


*  Jednocześnie informujemy, że w w/w dniu zostaną  zorganizowane zajęcia opiekuńcze.