ZEBRANIA I KONSULTACJE

 

 

Szanowni Rodzice,

zebrania i konsultacje z nauczycielami będą odbywać się w roku szkolnym 2021/2022 wyłącznie w formie online z wykorzystaniem aplikacji MICROSOFT TEAMS, za pośrednictwem kont uczniów.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

                                  KLASY 1-3    08 WRZEŚNIA 2021          GODZ. 18.00

                                  KLASY 4-6   07 WRZEŚNIA 2021           GODZ. 18.00

                                  KLASY 7-8    06 WRZEŚNIA 2021           GODZ. 18.00

 

          KLASY 1-3   13 STYCZNIA   2022          GODZ. 18.00

                                  KLASY 4-6   12 STYCZNIA   2022         GODZ. 18.00

                                  KLASY 7-8   11 STYCZNIA   2022         GODZ. 18.00

 

                                   KLASY 1-3     01 CZERWCA   2022         GODZ. 18.00

                                  KLASY 4-6          31 MAJA  2022            GODZ. 18.00

                                  KLASY 7-8         30 MAJA   2022            GODZ. 18.00

 

W ciągu roku szkolnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będzie możliwość zorganizowania zebrania klasowego w dodatkowym terminie w formie online na prośbę rodziców lub wychowawców oddziałów.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI

 

                      SPECJALIŚCI         18  PAŹDZIERNIKA  2021               GODZ. 18.00

                      KLASY 7-8             19  PAŹDZIERNIKA  2021               GODZ. 18.00

                      KLASY 4-6             20 PAŹDZIERNIKA 2021               GODZ. 18.00

                       KLASY 1-3             21 PAŹDZIERNIKA 2021               GODZ. 18.00

 

                      SPECJALIŚCI             22 LISTOPADA 2021                  GODZ. 18.00

                      KLASY 7-8                 23 LISTOPADA 2021                  GODZ. 18.00

                      KLASY 4-6                 24 LISTOPADA 2021                  GODZ. 18.00

                      KLASY 1-3                 25 LISTOPADA 2021                  GODZ. 18.00

 

 

                      SPECJALIŚCI                07 MARCA 2022                       GODZ. 18.00

                      KLASY 7-8                   08 MARCA 2022                       GODZ. 18.00

                      KLASY 4-6                   09 MARCA 2022                       GODZ. 18.00

                      KLASY 1-3                   10 MARCA 2022                      GODZ. 18.00

 

 

                      SPECJALIŚCI             25 KWIETNIA 2022                    GODZ. 18.00

                      KLASY 7-8                26 KWIETNIA 2022                    GODZ. 18.00

                      KLASY 4-6                 27 KWIETNIA 2022                    GODZ. 18.00

                      KLASY 1-3                 28 KWIETNIA 2022                    GODZ. 18.00