RADA RODZICÓW

Rok szkolny 2022/2023

 

Przewodnicząca
Kamila  Damiańska  (klasa 5A)

V-ce Przewodnicząca
Magdalena Żółtańska (klasa 6A)

Skarbnik
Karolina Woźniak (klasa 3A)

Sekretarz
Agnieszka Sopotnicka (klasa 4A)

 


Kontakt z przedstawicielami Rady Rodziców jest możliwy przez Librus.
Czekamy na Państwa pomysły, sugestie i problemy dotyczące funkcjonowania szkoły.
Wszystkie tego typu sprawy zostaną poruszone na naszych zebraniach.