RADA RODZICÓW

Rok szkolny 2021/2022

 

Przewodnicząca
Anna Kostka (klasa 3A)

V-ce Przewodnicząca
Magdalena Żółtańska (klasa 5A)

Skarbnik
Karolina Woźniak (klasa 2A)

Sekretarz
Magdalena Panfil (klasa 6A)

 

Uprzejmie prosimy o wpłaty składek na Radę Rodziców u Skarbników klasowych
lub bezpośrednio na poniższe konto Rady Rodziców.

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku 2021/2022 wynosi 60 zł na rodzinę (płatne w 2 ratach).

Numer konta Rady Rodziców

54 1240 1994 1111 0000 2499 4701

 

W roku szkolnym 2020/2021 nie były pobierane składki na Radę Rodziców. W związku z brakiem wyjść i organizacji imprez szkolnych w tym czasie, pieniądze nie zostały wydane na ten cel.
Niemniej z pieniędzy jakie miałyśmy do dyspozycji zostały zrobione następujące zakupy:

·         naklejki edukacyjne na schody główne w szkole (2100 zł)

·         nowoczesny sprzęt nagłaśniający do auli (7300 zł)

·         książki dla dzieci na zakończenie roku szkolnego (2000 zł)

·         koszulki z logo szkoły dla dzieci klas 1 – Pasowanie na Ucznia (750 zł)

·         upominki dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 400 zł

 

Ze składek wpłacanych w tym roku planujemy zakupić nagrody dla dzieci w konkursach organizowanych przez nauczycieli, dofinansować wyjścia/imprezy klasowe zgodnie
z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez przedstawicieli klasowych oraz zakupić książki na zakończenie roku szkolnego.

Kontakt z przedstawicielami Rady Rodziców jest możliwy przez Librus.
Czekamy na Państwa pomysły, sugestie i problemy dotyczące funkcjonowania szkoły.
Wszystkie tego typu sprawy zostaną poruszone na naszych zebraniach.PRZEDSTAWICIELE RODZICÓW W KLASACH

Rok szkolny 2021/2022

 

 

1A         Kamila Anioł

1B         Anna Górecka

2A         Karolina Woźniak

3A         Anna Kostka

4A         Kamila Damiańska

4B         Marzena Sobczak

5A         Magdalena Żółtańska

5B         Monika Fiałkowska

6A         Magdalena Panfil

7A         Agnieszka Szymanowska

7B         Aleksandra Sarnatowicz-Wąż

8A         brak przedstawiciela klasy

8B         Maria Zielińska