UBEZPIECZENIESzanowni Państwo!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jerzego Kukuczki wybrała na rok szkolny 2022/2023 ofertę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP.

Umowa grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży zawarta jest na okres od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Do umowy ubezpieczenia można przystąpić wyłącznie on-line do dnia 31.10.2022 r.

W poniższej załączonych dokumentach znajdują się:

- ulotka informacja jak przytąpić do ubezpieczenia,

- ogólne warunki ubezpieczenia,

- polisa z zakresem 40 zł,

- polisa z zakresem 59 zł,

- polisa z zakresem 89 zł.

 

SP38 - ulotka.pdf
OWU_NNW_Warunki_ubezpieczenia.pdf
SKŁADKA_40zł.pdf
SKŁADKA_59zł.pdf
SKŁADKA_85zł.pdf