UBEZPIECZENIESzanowni Państwo!

 

Uprzejmie informuję, że Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 38 im. Jerzego Kukuczki wybrała na rok szkolny 2021/2022 ofertę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym GOTHAER.

Umowa grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży zawarta jest na okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Do umowy ubezpieczenia można przystąpić wyłącznie on-line do dnia 30.10 2021 r.

 

Poniżej znajduje się link, po otwarciu którego uzyskają Państwo niezbędne informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i sposobu jego zakupu.

Dodatkowe informacje związane z ubezpieczeniem i zasadami zgłaszania szkody znajdują się w odrębnych dokumentach zamieszczonych na stronie.

 

W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności, proszę kontaktować się z opiekunem umowy ubezpieczenia Panią Lidią Czechowską:

tel. 503033812

e-mail: l.czechowska@cpuf.eu


https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/90217

Pakiet_OŚWIATA_OWU__1_.pdf
Pakiet_OŚWIATA_karta_IDD__1_.pdf