Procedura_organizacji_zajęć_opiekuńczych.pdf
Wniosek_rodzica___opieka_w_świetlicy.pdf
Procedura_bezpieczeństwa_w_szkole.pdf
Procedura_szybkiej_komunikacji_z_rodzicami_.pdf
Procedura_korzystania_ze_świeżego_powietrza_.pdf
Procedura_na_wypadek_podejrzenia_zakażenia_.pdf
Zgoda_na_pomiar_temperatury .pdf
Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka.pdf