Procedura_bezpieczeństwa_i_higieny_31.05.2021_r.pdf
Procedura_korzystania_ze_świeżego_powietrza_31.05.2021_r.pdf
Procedura_szybkiej_ścieżki_komunikacji.pdf
Procedura_organizacji_zajęć_opiekuńczych.pdf
Wniosek_rodzica___opieka_w_świetlicy.pdf
Procedura_na_wypadek_podejrzenia_zakażenia_.pdf
Zgoda_na_pomiar_temperatury .pdf
Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka.pdf