Dokumenty do pobrania dotyczące zajęć opiekuńczych i konsultacji znajdują się w zakładce "Aktualności"


Dokumenty do pobrania


Przyjęcie dziecka do szkoły

DRUK - wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.pdf
DRUK - podanie o przyjęcie dziecka do szkoły - ZAGRANICA.pdf
Karta zapisu dziecka do szkoły.pdf
WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZAPISANIA DZIECKA DO SZKOŁY - dziecko z zagranicy.pdf
WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZAPISANIA DZIECKA DO SZKOŁY.pdf

Dziecko w szkole

DRUK - podanie o wydanie informacji o dziecku.pdf
DRUK - prośba o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły.pdf
DRUK - prośba o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej.pdf
DRUK - rezygnacja z obiadów.pdf
DRUK - wniosek o zorganizowanie NI.pdf
DRUK wniosek o wypisanie dziecka ze szkoły.pdf
INFORMACJA O OPŁACIE ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI.pdf
KARTA ZAPISU UCZNIA NA STOLÓWKĘ SZKOLNĄ.pdf
OŚWIADCZENIE - rezygnacja z religii.etyki.pdf


Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zgłoszenie szkody

Co_zrobic_w_przypadku_szkody.pdf
oświadczenie.pdf
OWU_Oświata_kwiecień 2018.pdf
Prezentacja_Oświata_kwiecień 2018.pdf
zgloszenie_szkody_z_ubezpieczen_kosztow_leczenia_i_nastepstw_nieszczesliwych_wypadkow.pdf