Czym jest eTwinning?

„eTwinning”  to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Biorą w niej udział nauczyciele wszystkich przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 3-19 lat, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne. Program istnieje od 2005 i zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy.

eTwinning w SP-38

W grudniu 2019 roku zrealizowaliśmy projekt Christmas Cards Exchange”.

Cele projektu:

- przygotowanie kartek bożonarodzeniowych,

- wprowadzenie uczniów w radosny nastrój świąteczny,

- rozwijanie zdolności plastycznych i językowych (język angielski).

Przebieg projektu

Uczniowie naszej szkoły wykonali kartki bożonarodzeniowe z życzeniami w języku polskim i angielskim, które zostały wysłane do francuskiej szkoły Ecole de Boue. W podziękowaniu otrzymaliśmy kartki z Francji z życzeniami w języku francuskim i angielskim.