AktualnościDrodzy Uczniowie i Rodzice,


Pragniemy przypomnieć o telefonie zaufania dla dzieci oraz specjalnym czacie internetowym. Są one dostępne całodobowo. Dzieci i młodzież mogą porozmawiać na temat swoich problemów, czy doświadczanych trudności, a także uzyskać wsparcie w sytuacjach kryzysowych.
Kontakt ten jest darmowy i anonimowy.
Telefon: 800 12 12 12,
Czat: czat.brpd.gov.pl, https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/
Dyżury są także w języku ukraińskim i rosyjskim.
Laboratoria Przyszłości

 

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowa kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu publiczne szkoły podstawowe otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

 W ramach otrzymanego wsparcia został zakupiony sprzęt, który sukcesywnie jest dostarczany:

 • Drukarka 3D Banach School i filamenty
 • Laptop do drukarki 3D
 • LEGO Education SPIKE Prime
 • LEGO Education SPIKE Essential
 • LEGO Education BricQ Motion Prime
 • Green screen mobilny
 • Zestaw mikrofonowy
 • Pogoda i klimat
 • Statyw mikrofonowy
 • Kamera
 • Aparat fotograficzny
 • Zestaw Wonder
 • Zestaw studyjny statyw
 • Mikrofon biurk. i kierunk., nakamerowy
 • Stacja lutownicza
 • Mikroport
 • Zestaw FORBOT do kursu Arduino
 • Gimbal – uchwyt uniwersalny

Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

 Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice!

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocy chcielibyśmy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia: zdrowia i spokoju, który w tych trudnych czasach jest nam tak bardzo potrzebny, nadziei na nowe, lepsze jutro, wytrwałości, miłości, radości i pogody ducha.

                                Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP 38

 
 
Lista kandydatów przyjęstych do pierwszej klasy w SP na rok szkolny 22.23.pdf
Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej w SP 38 na rok szkolny 22.23.pdf
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 22.23.pdf
Lista kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2022.2023.pdf
Lista kandydatów przyjęstych do pierwszej klasy w SP 38.pdf
Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej w SP 38.pdf
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2022.2023..pdf


Wrocław, 2022-02-21

    Szanowni Rodzice!

Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji. Co więcej, od 11  lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały nie będą przechodzić na nauczanie zdalne - chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotu do stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia - na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy.

Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.

Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizujące ruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch”. Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące - zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznego i pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.

 Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinasowanie w kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinasowanie będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.

Żyjemy w szumie informacyjnym, tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje. Zapraszam do ich częstego odwiedzania.

Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą. Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują i udzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach - nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwag i propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.

                                                                                 Z życzeniami zdrowia i szacunkiem

                                                                                                Roman Kowalczyk

                                                                                        Dolnośląski Kurator Oświaty


REKRUTACJA 2022/2023

 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2022.2023..pdf


Szanowni Państwo,
jeżeli chcecie aby Wasze dziecko od września uczyło się w szkole spoza obwodu nie wypełniajcie zgłoszenia w okresie 16-22 luty tylko weźcie udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, która odbędzie się 10 marca. Rodzic kandydata wypełnia wówczas wniosek wskazując 2 szkoły spoza obwodu oraz szkołę obwodową (w której ma zagwarantowane miejsce) na ostatnim miejscu.


Zasady naboru .pdf
rekrutacja.pdf


Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

 W obecnej sytuacji wszelkie kontakty z Państwem (zebrania, konsultacje) odbywać się będą w formie zdalnej. Korzystać będziemy w tym celu z platformy Microsoft Teams. Microsoft Office 365 oferuje nam też dostęp do innych aplikacji z pakietu Office. Każdy z Państwa otrzymuje indywidualny login (adres e-mail) oraz hasło (jednorazowe, trzeba je będzie zmienić przy pierwszym logowaniu, system podpowie kiedy). Logują się Państwo na stronie Microsoft:

 https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365

 Po zalogowaniu się otrzymają Państwo dostęp do wszystkich aplikacji. Kontaktować będziemy się poprzez aplikację Teams. Szczegółowe informacje o tej aplikacji znajdą Państwo poniżej. Na razie proszę o zalogowanie się na platformie i sprawdzenie poprawności działania konta.

 Przesyłamy także link do filmiku instruktażowego, dotyczącego pierwszego logowania i ustawienia konta:

 https://www.youtube.com/watch?v=nJxyQKpFCY4

 

 Poniżej krótka instrukcja, która pomoże Państwu kontaktować się z nauczycielami poprzez aplikację MS Teams. Przedstawione zostały tutaj najważniejsze funkcje, które potrzebne będą podczas najbliższego spotkania.

W razie pytań mogą Państwo kontaktować się z wychowawcą grupy.

 

Instrukcja - Teams - szkoła.pdf
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.