Aktualności


Szanowni Państwo!

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19 czerwca o godz. 9.00 na forum szkoły

 

Serdecznie zapraszamy

Matematyczne eksperymenty

W Szkole Podstawowej nr 38 im. Jerzego Kukuczki we Wrocławiu realizowany jest projekt "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/matematyczne_eksperymenty/o-projekcie.  


Odbiór Certyfikatu Szkoły promującej Ekorozwój i odbiór dyplomu za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie Szkoła Promująca Turystykę.


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wykupienia obiadów w naszej stołówce szkolnej. Na prośbę Rodziców odpłatność będzie pobierana w formie bezgotówkowej na numer konta:

PKO BP 88 1020 5226 0000 6402 0416 9298

W opisie przelewu należy wpisać:

- imię, nazwisko dziecka,

- klasę, do której uczęszcza.