Aktualności

Deklaracja_języka_obcego___załącznik_nr_1.pdf
Matematyka_w_języku_mniejszościowym___załącznik_nr_2.pdf
Rezygnacja_z_obiadów_szkolnych.pdf
Karta_zapisu_ucznia_na_obiady_szkolne.pdf
Oświadczenie___etyka__religia.pdf
Zgoda_na_pomiar_temperatury (2).pdf
Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka (2).pdf
Karta_zapisu_do_swietlicy_szkolnej.pdf
Oświadczenie_RODO (1).pdf
wyprawka_pierwszoklasisty.pdf