Aktualności


UWAGA RODZICE

DYREKTOR ZSP2 INFORMUJE, ŻE OBIADY W MIESIĄCU WRZEŚNIU BĘDĄ WYDAWANE OD DNIA 10.09.2018 r. TYLKO TYM DZIECIOM, KTÓRYM RODZICE DO DNIA 08.09 DOKONAJĄ WPŁATY NA KONTO:

88 1020 5226 0000 6402 0416 9298

CENA JEDNEGO OBIADU 4,50 zł.

OPŁATA ZA M-C IX WYNOSI  67,50 zł .

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE WZOROWA ŁAZIENKA

Liczy się każdy głos oddany na prace w galerii naszej szkoły – SP 38 WROCŁAW
Głosować można do 30.11.2017 r. na stronie internetowej www.wzorowalazienka.pl


Matematyczne eksperymenty

W Szkole Podstawowej nr 38 im. Jerzego Kukuczki we Wrocławiu realizowany jest projekt "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/matematyczne_eksperymenty/o-projekcie.  
Odbiór Certyfikatu Szkoły promującej Ekorozwój i odbiór dyplomu za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie Szkoła Promująca Turystykę.


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wykupienia obiadów w naszej stołówce szkolnej. Na prośbę Rodziców odpłatność będzie pobierana w formie bezgotówkowej na numer konta:

PKO BP 88 1020 5226 0000 6402 0416 9298

W opisie przelewu należy wpisać:

- imię, nazwisko dziecka,

- klasę, do której uczęszcza.