Aktualności


Zajęcia z etyki i wychowania do życia w rodzinie rozpoczną się od października.Laboratoria Przyszłości

 

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowa kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu publiczne szkoły podstawowe otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

 W ramach otrzymanego wsparcia został zakupiony sprzęt, który sukcesywnie jest dostarczany:

 • Drukarka 3D Banach School i filamenty
 • Laptop do drukarki 3D
 • LEGO Education SPIKE Prime
 • LEGO Education SPIKE Essential
 • LEGO Education BricQ Motion Prime
 • Green screen mobilny
 • Zestaw mikrofonowy
 • Pogoda i klimat
 • Statyw mikrofonowy
 • Kamera
 • Aparat fotograficzny
 • Zestaw Wonder
 • Zestaw studyjny statyw
 • Mikrofon biurk. i kierunk., nakamerowy
 • Stacja lutownicza
 • Mikroport
 • Zestaw FORBOT do kursu Arduino
 • Gimbal – uchwyt uniwersalny

Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.