DYREKCJA

Dyrektor szkoły

Renata Działa

Wicedyrektor szkoły

Urszula Cichoń

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Psycholog

Julia Rożdziestwienska

 

Pedagog klasy 1-3

Danuta Działa - Pawlak

Pedagog klasy 4-8

Patrycja Klepacz

 

Logopeda

Sylwia Zając

 

Nauczyciele języka polskiego

Ewa Frankowska

Andżelika Kądziel

Halina Kochańska

Beata Olejnik

 

Nauczyciele języka angielskiego

Marta Kulla

Katarzyna Schmidt

Natalia Wrona

 

Nauczyciel języka niemieckiego

Olga Wysocka

 

 

Nauczyciele matematyki

Jolanta Polańska

Dorota Witrykus

 

Nauczyciel fizyki

Mateusz Marciniak

 

Nauczyciel informatyki

Krzysztof Skałecki

 

Nauczyciel przyrody, biologii i chemii

Barbara Chyra

 

Nauczyciel geografii

Magdalena Burchacka

 

Nauczyciele historii

Ewa Frankowska

Artur Grabowski

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Artur Grabowski

 

Nauczyciel muzyki

 Beata Tabiś

 

 

Nauczyciel plastyki

Joanna Czerska

 

Nauczyciel techniki

Monika Łomecka

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Mariusz Małecki

Agnieszka Pawlusek

Magdalena Ściślak

 

Nauczyciele religii

Krystyna Laszczyńska - Fankanowska

Maria Sudlitz

 

Nauczyciel etyki

Artur Grabowski

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Kamila Gościniak

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Patrycja Chmura

Elżbieta Czerniak

Barbara Frąckowiak

Elżbieta Kryś

Marta Wojtalik

 

Bibliotekarz

Marta Kulla
Barbara Marcol

 

Wychowawcy świetlicy

Agnieszka Będzieszak

Joanna Magner

Monika Szydełko

Michał Zaremba