DYREKCJA

Dyrektor szkoły

Renata Działa

Wicedyrektor szkoły

Urszula Cichoń

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Psycholog

Julia Rożdziestwienska

 

Pedagog klasy 1-3

Danuta Działa - Pawlak

Pedagog klasy 4-8

Patrycja Klepacz

 

Logopeda

Sylwia Zając

 

Nauczyciele języka polskiego

Ewa Frankowska

Andżelika Kądziel

Halina Kochańska

Beata Olejnik

 

Nauczyciele języka angielskiego

Justyna Jurneczko
Marta Kulla

 

Nauczyciel języka niemieckiego

Magdalena Białek

 

Nauczyciele matematyki

Julia Dziuba
Jolanta Polańska

 

Nauczyciel fizyki

Mateusz Marciniak

 

Nauczyciel informatyki

Krzysztof Skałecki

 

Nauczyciel biologii i chemii

Piotr Szyba

 

Nauczyciel geografii

Wojciech Jurkowski

 

Nauczyciele historii

Ewa Frankowska

Artur Grabowski

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Kamila Gościniak

 

Nauczyciel muzyki

Magdalena Bargiel

 

Nauczyciel plastyki

Joanna Czerska

 

Nauczyciel techniki

Monika Łomecka

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Sylwia Loch

Mariusz Małecki

Magdalena Ściślak

 

Nauczyciele religii

Krystyna Laszczyńska - Fankanowska

Maria Sudlitz

 

Nauczyciel etyki

Artur Grabowski

 

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Kamila Gościniak

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Elżbieta Czerniak

Barbara Frąckowiak

Elżbieta Kryś

Angela Płaczkiewicz

 

Bibliotekarz

Marta Kulla

Henryka Jankowska


Wychowawcy świetlicy

Agnieszka Będzieszak

Joanna Magner

Lilianna Rajchelt - Szpotowicz

Monika Szydełko

Justyna Trybuś