Dni wolne od zajęć dydaktycznyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

2 XI, 2 V, 15 IV, 16 IV, 17 IV