Koło plastyczne

Koło plastyczne prowadzone jest przez panią Aleksandrę Wojciechowską. 

Uczniowie prezentują swoje prace, które są  twórcze i bardzo ciekawe.