Nasze sukcesyDnia 26 listopada 2019 r. nasz uczeń, Michał Kamyszek (6b), uczestniczył w Gali VII Dyktanda Niepodległościowego, odbywającej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Po eliminacjach szkolnych Michał zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, zajmując ostatecznie IX miejsce i otrzymując jednocześnie tytuł laureata. Galę uświetnił także wykład prof. Jana Miodka

 Michałowi i rodzicom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów, dziękując jednocześnie za godne reprezentowanie szkoły.


SUKCES NASZEJ SZKOŁY W DZIAŁANIACH EKOLOGICZNYCH

 

Mamy Międzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga” 

 

            Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie działań ekologicznych – Certyfikat „Zielonej Flagi”.

„Zielona Flaga" to międzynarodowym tytuł nadawany szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Uczestniczy w nim ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy, a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało takie wyróżnienie. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i jako jedyna jest uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. Certyfikat ten jest przyznawany na rok szkolny i ma zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych, jak również do podejmowania starań o jego odnawianie. Aby go zdobyć, każda szkoła musi spełnić tzw. Siedem kroków. W ramach tych siedmiu kroków w naszej szkole na początku stworzyliśmy własny kodeks ekologiczny oraz powołaliśmy grupę roboczą do realizacji opracowanego projektu. Następnie został przeprowadzony audyt opisujący potrzeby działań proekologicznych i formy ich realizacji. Działania te były monitorowane i poddawane ocenie ekspertów, także pod katem ich integracji z programem nauczania i włączania się w działania na rzecz społeczności szkolnej. Aby ocenić skuteczność podjętych działań, podobny audyt został przeprowadzony ponownie tuż po wykonaniu wszystkich zadań zawartych w projekcie. Następnie przygotowaliśmy aplikację o uzyskanie certyfikatu, w której zamieściliśmy raport opisujący sposób realizacji wszystkich podejmowanych przez nas działań. Działania te zostały ocenione pozytywnie i decyzją Kapituły Programu Szkół dla Ekorozwoju, dnia 16 września 2016 r. został przyznany nam Certyfikat Zielona Flaga.

            Jego uroczyste wręczenie odbyło się 15 grudnia 2016 r. na ręce Pani Dyrektor Renaty Działa podczas XIV Regionalnego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju we Wrocławiu. Wyróżnienie wręczała pani Agnieszka Pabis – koordynator Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom naszej szkoły za duże zaangażowanie w realizację zadań w ramach projektu działań ekologicznych.

Szczególne podziękowanie składam Pani Dyrektor Renacie Działa, Pani Halinie Kochańskiej i Pani Dorocie Wilczak za wsparcie podczas realizacji projektu oraz za przygotowanie aplikacji w celu uzyskania certyfikatu „Zielonej Flagi”.

 

Elżbieta Kryś, lider zespołu ds. ekologii i turystyki

SUKCES NASZEJ SZKOŁY W DZIAŁANIACH EKOLOGICZNYCH

W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo - parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej. Jej organizatorem był Dolnośląski Kurator Oświaty, a honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Dolnośląski. W konferencji udział wzięła Pani Dyrektor Renata Działa z koordynatorem zespołu ds. ekologii i turystyki Elżbietą Kryś oraz uczennicami klasy 6a: Julią Żółtą i Gabrielą Prokop.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej tj. Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Ligi Ochrony Przyrody, Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Gospodarzem obiektu reprezentującym Uniwersytet Przyrodniczy był pan prof. dr. hab. Andrzej Drabiński prorektor ds. rozwoju uczelni.

Uroczystość otworzyła p. Małgorzata Sandecka, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, która podziękowała nauczycielom i uczniom za aktywność na rzecz środowiska naturalnego.

W ekologiczny nastrój uczestników konferencji wprowadziła pani Bogusława Bogucka – honorowy profesor oświaty zarazem kierownik filii w Jeleniej Górze Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, która przedstawiła w nietypowy sposób zagadnienie pod hasłem „Ziemia dla wszystkich, czyli dla kogo?”

Po wykładzie nastąpił czas, by uhonorować placówki zawyróżniającą działalność w ramach V edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

Nasza szkoła, jako jedyna z Wrocławia otrzymała w/w wyróżnienie za realizację projektu pod hasłem: „Tropimy wysypiska dla dobra środowiska”.

Przyznano nam także Certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój za systematyczną pracę i inicjatywy prośrodowiskowe podejmowane w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

Wyróżnienie, Certyfikat i nagrodę w postaci pięknie wydanego albumu o zwierzętach odebrała wraz z uczennicami klasy 6a, Pani Dyrektor Renata Działa.

Po obradach wszyscy uczestnicy konferencji zaproszeni byli na poczęstunek oraz na spacer ścieżką przyrodniczo-edukacyjną, wśród okazałych drzew i krzewów pawłowickiego arboretum.

Elżbieta Kryś

Lider zespołu ds. ekologii i turystyki

Sukcesy naszych uczniów  rok szkolny 2014/2015

Odbiór nagrody "TURYSTYKA"