Rada rodziców

P r z e w o d n i c z ą c a  RR

Iwona Burzyńska - Lasota

tel. 604-571-805

email: ilasota72@gmail.com

Za – ca  p r z e w o d n i c z ą c e j  RR

Klaudia Frycz

tel. 503-032-193

S k a r b n i k  RR

Agnieszka Szymanowska

tel. 507-920-015

S e k r e t a r z  RR

Emilia Tesyna

tel. 661-741-685

klasa

Przedstawiciel rodziców

0 a

Małgorzata Grzybowska

0 b

Weronika Walas

I a

Agnieszka Szymanowska

I b

Małgorzata Kwiatkowska - Bojda

I c

Agnieszka Rogulska - Buzek

II a

Magdalena Turek

II b

Klaudia Frycz

III a

Monika Zielonka

III b

Aleksandra  Wierzbińska

IV a

Adam Rogowski

IV b

Iwona Burzyńska – Lasota

V a

Wioletta Kolasa

V b

Emilia Tesyna

VI a

Sonia Dubiel

Numer  konta  Rady Rodziców:

54 1240 1994 1111 0000 2499 4701