ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA KLAS I- III W SP 38 WE WROCŁAWIU

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp

Nazwa zajęć

Termin

Prowadzący

Sala

1

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl.1a

 

 

Poniedziałek

godz. 12.15 -13.00

E. Czerniak

gabinet terapii

logopedycznej

2

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl.2a

 

 

 

Poniedziałek

godz. 11.20 -12.05

B. Frąckowiak

gabinet terapii

pedagogicznej

3

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl.2b

 

 

 

Wtorek

Godz. 12.15-13.00

A. Płaczkiewicz

 

s.35

4

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl.3a

 

 

 

Środa

Godz. 13.00-13.45

E. Kryś

s.31ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA

DLA KLAS I- III W SP 38 WE WROCŁAWIU

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp

Nazwa zajęć

Termin

Prowadzący

Sala

1

„Koło zdrowego stylu życia” – kl. II i III

 

Poniedziałek

godz. 12.30-13.15

B. Frąckowiak

małe forum

2

„Koło ortograficzne” kl. III

 

 

Środa

godz.14.00 -14.45 -

E. Kryś

s.31

3

„Koło sportowe” kl. III

 

Środa

godz.12.15 -13.00

M. Ściślak

sala gimnastyki korekcyjnej

4

„Koło sportowe” kl. I

 

Poniedziałek

godz. 11.20-12.05

 

 

M. Ściślak

sala gimnastyki korekcyjnej

5

„Koło plastyczno-techniczne”

 kl. II i III

 

 

Wtorek

godz. 12.45-13.00

D. Działa-Pawlak

gabinet terapii

pedagogicznej

6

„Origami zbliża”

 kl. II i III

 

Środa

godz. 13.45-14.30

J. Roździestwienska

gabinet terapii

psychologicznej

7

„Koło plastyczne” kl. I

 

Czwartek

godz. 14.20-15.05

co 2 tygodnie

J. Czerska

s. 6

8

„Koło plastyczne” – kl. I – III

 

 

Poniedziałek

godz. 11.20- 12.05

A. Płaczkiewicz

s. 35

9

„Pierwsza pomoc przedmedyczna” kl. I- III

 

Poniedziałek

godz. 12.25-13.10

M. Małecki

sala gimnastyki korekcyjnej

10

„Koło informatyczne” kl. I – III

 

Czwartek godz.12.30-13.15

K. Skałecki

s. 14

11

„Karty matematyczne” kl. III

Środa

godz. 14.50-15.35

 

E. Czerniak

s. 33

12

„Koło muzyczne”- chór dziecięcy

Czwartek

godz.12.30-13.15

M. Bargiel

s. 34

 

 

 

 

 


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA KLAS IV- VIII

W SP 38 WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp

Nazwa zajęć

Termin

Prowadzący

Sala

1

Repetytorium z języka polskiego (przygotowanie do egzaminu)

 

Poniedziałek

godz. 7.30-8.15

Środa

godz. 15.15-16.00

E. Frankowska

biblioteka

2

Repetytorium z matematyki (przygotowanie do egzaminu)

 

Środa

godz. 7.30-815

co 2 tygodnie

J. Dziuba

s. 20

3

Zajęcia z języka polskiego dla

 kl. V a

 

Czwartek

godz.13.25-14.10

H. Kochańska

s. 18

4

Zajęcia z chemii

dla kl. VII i VIII

 

Czwartek

godz.14.20-15.05

 

P. Szyba

 

s. 16

5

Zajęcia z historii

dla kl. IV - VII

 

Wtorek

godz. 14..05-15.05

A.   Grabowski

s. 6

6

Zajęcia z geografii

 dla kl. V, VII i VIII

 

Wtorek

godz. 14.20-15.05

W. Jurkowski

s. 16

7

Zajęcia z języka angielskiego

 dla kl. IV

 

Środa

godz. 13.25-14.10

J. Jurneczko

s. 14

8

Zajęcia z matematyki

dla kl. V-VIII

 

Poniedziałek

godz. 13.25-14.10

J. Dziuba

s. 20


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

W SP 38 WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp

Nazwa zajęć

Termin

Prowadzący

Sala

1

Koło szachowe

 

Poniedziałek

14.20-15.05

K. Laszczyńska-Fankanowska

s. 18

2

Koło filmowe dla klas VI-VIII

 

 

Środa

godz. 15.15-16.00

K. Laszczyńska-Fankanowska

s. 21

3

Wolontariat dla zwierząt

 

 

Czwartek

godz.15.00 -15.30

Sobota

E. Sudlitz

s. 20

4

Koło informatyczne

 

 

Czwartek

 godz. 14.20-15.05

 

K. Skałecki

 

s.14

5

Koło „Bio – Chemik”

 

 

Czwartek

godz.7.30-8.15

P. Szyba

s. 16

6

Zajęcia sportowe

 

 

Czwartek

16.15-17.00

 

S. Loch

Forum

 

7

Zespół muzyczny „Sun Band”

 

 

Piątek

godz. 15.00-16.00

A.   Grabowski

biblioteka

8

Koło geograficzne

 

 

Wtorek

godz. 14.20-15.05

W. Jurkowski

s. 16

9

Emisja Głosu

 

 

Wtorek

godz. 15,15-16.00

M. Bargiel

s. 6

10

Koło turystyczne

 

 

2x m-cu

E. Kryś

wyjazdy

11

Koło dziennikarskie

 

Wtorek

godz.13.25-14.10

B. Olejnik

s.20

12

Koło historyczne

Piątek

godz. 14.05-15.05

A.   Grabowski

biblioteka

13

Chór

Środa

godz. 15.15-16.00

M. Bargiel

s. 6

14

Karty matematyczne dla kl. IV

 

Środa

godz. 14.50-15.35

 

E. Czerniak

s. 33

15

Koło kulinarne

 

 

Poniedziałek

godz. 14.40-15.25

M. Łomecka

stołówka