Zebrania i konsultacje

ZEBRANIA o godzinie 17.00

12 września

7 listopada

9 stycznia

10 kwietnia

5 czerwca

KONSULTACJE od godziny 17.00

10 października

5 grudnia

6 marca

8 maja