Zebrania i konsultacje

ZEBRANIA o godzinie 17.00

6 września

8 listopada

17 stycznia

4 kwietnia

6 czerwca

KONSULTACJE od godziny 17.00

4 października

13 grudnia

7 marca

9 maja