Zebrania i konsultacje

3 I

Dyrektor R. Działa 15.00-16.30

Wicedyrektor U. Cichoń 15.00-16.30

17 I

Dyrektor R. Działa 15.00-16.30

Wicedyrektor U. Cichoń 15.00-17.00

Klasy 1-3

Zebrania 10.01.2019 o godz. 17.00

Klasy 4-8

Zebrania 08.01.2019 o godz. 17.00