Zebrania i konsultacje


Dyrektor R. Działa 

Wicedyrektor U. Cichoń 

9 kwietnia w godzinach od 15.00 do 17.00.Klasy 1-3

Zebrania 30.05.2019 o godz. 17.00

Klasy 4-8

Zebrania 28.05.2019 o godz. 17.00


Konsultacje godz. 17.00

14 marca, 09 kwietnia,