DYŻUR

Dyrektor R. Działa
Wicedyrektor U.Cichoń
16 I 15.30-17.00Wszystkie zebrania i konsultacje rozpoczynają się od godz. 17.00


ZEBRANIA

KONSULTACJE

10.09.2019 r.

17.10.2019 r.

16.01.2020 r.

14.11.2019 r.

04.06.2020 r.

12.12 2019 r.

 

19.03.2020 r.

07.05.2020 r.