Zebrania i konsultacje

13 XII

Dyrektor R. Działa 15.00-17.00

Wicedyrektor U. Cichoń 15.00-17.00

18 XII

Dyrektor R. Działa 15.00-17.00

Wicedyrektor U. Cichoń 15.00-17.00

Klasy 1-8

Konsultacje 18.12.2018 od godz. 17.00